Praca Psychoterapeuty

Można skorzystać z jednorazowej porady lub rozpocząć psychoterapię krótko-, średnio- lub długoterminową.

Preferowana przeze mnie metoda to TFP, opracowana przez prof. Otto Kernberga i jego współpracowników z Instytutu Zaburzeń Osobowości Weill Cornell Medical College w Nowym Jorku. Dzięki tej metodzie możliwe jest wprowadzenie zmian w osobowości pacjenta, skutkujących trwałą zmianą funkcjonowania w relacjach międzyludzkich.

Proces psychoterapii zaczyna się od 1-3 spotkań konsultacyjnych, podczas których wspólnie z klientem rozpoznaje się właściwą naturę problemów osobistych, zawodowych czy rodzinnych, omawia cele terapii i nawiązuje współpracę.

Celem leczenia jest trwała zmiana samopoczucia i funkcjonowania klienta. Osiąga się je dzięki współpracy klienta i terapeuty w relacji terapeutycznej. Przedmiotem analizy są czynniki mające wpływ na życie człowieka, są to:

  • nieświadome mechanizmy wewnętrzne,
  • nierozwiązane wewnętrzne konflikty,
  • ukryte potrzeby.

Sesje psychoterapii trwają 50 minut i odbywają się regularnie, najczęściej 1-2 razy w tygodniu, w zależności od postawionej diagnozy i kwalifikacji do rodzaju terapii, o stałej porze i w ustalone dni. Wszelkie zmiany od kontraktu są zgłaszane z odpowiednim wyprzedzeniem.

Przestrzegam zasad Kodeksu Etycznego Zawodu Psychoterapeuty.

Psychoterapeuci z innych miast:
Monika Kopij
Osoby zainteresowany psychoterapia psychodynamiczną jak i pomocą psychologiczną mieszkające w Pszczynie, zapraszamy serdecznie do Gabinetu - Psychoterapia Pszczyna, prowadzonego przez Panią Monikę Kopij.
Agnieszka Bożek
Psycholog w Krakowie - Agnieszka Bożek, zaprasza do swojego Gabinetu, gdzie udzielana jest pomoc psychologiczna i prowadzona jest psychoterapia w nurcie psychodynamicznym.
Iwanicka Katarzyna
Psycholog, psychoterapeutka pracująca w nurcie systemowym z rodzinami i osobami indywidualnymi - gabinet prowadzony jest w Lublinie (psychoterapia lublin).